• Kwatera

  Dla kogo?

  Dla wszystkich jednostek administrujących cmentarzami:

  • komunalnymi i parafialnymi
  • niezależnie od ich wielkości (doskonale sprawdza się zarówno w przypadku małych jak i wielkich cmentarzy)

  Kwatera umożliwia rozrysowywanie grobów i innych obiektów zgodnie z ich położeniem w terenie, prezentuje na ogólnym planie cmentarza położenie szukanego grobu.
  Razem z Internetową Wyszukiwarką Grobów stanowi kompleksową graficzną prezentacje planu cmentarza.

  Model 3

KWATERA - cmentarz odwzorowany graficznie,
wizualne narzędzie dla zarządców cmentarzy

Zamów demo

Graficzną prezentacje planu cmentarza zapewniają dwa produkty: Kwatera i Internetowa Wyszukiwarka Grobów

Kwatera - dlaczego warto?

 • Umożliwia rozrysowywanie grobów i innych obiektów zgodnie z ich położeniem w terenie (drzewa, krzewy, ławeczki, ujęcia wody, podziemne ciągi wodne i energetyczne, kontenery na śmieci, słupy energetyczne itp.)
 • Pozwala połączyć rozrysowane obiekty z dowolną bazą danych o pochowanych i grobach
 • Może opierać się na poglądowej mapie cmentarza prezentującej ułożeniem kwater/sektorów oraz granic nekropolii - nie wymaga dokładnych map geodezyjnych.
 • Umożliwia automatyczne generowanie mapy cmentarza wraz z obiektami na podstawie pomiarów geodezyjnych. Funkcjonalność dodatkowo ustalana z administratorem cmentarza.
 • Prezentuje na ogólnym planie cmentarza położenie szukanego grobu
 • Umożliwia dołączenie zdjęć do grobu
 • Pozwala administratorowi, w prosty sposób, zarządzać, na ekranie komputera, obszarem, na którym umieszczone są groby

Odwzorowanie terenu cmentarza

Menu programu w oknie edycji pozwala w łatwy sposób dostosować widok kwatery/sektora do zmieniającej się sytuacji w terenie (dodawanie, usuwanie, zmiana położenia: grobów, drzew, krzewów, pojemników na śmieci itp.)

Kwatera - Rys. 1
Rysunek 1
Kwatera - Rys. 2
Rysunek 2

Łatwe rysowanie grobów

Przy pomocy interfejsu 'Dodaj grób' automatycznie rozrysujemy groby w kwaterach/sektorach, podając w okienku programu dane o wymiarach grobu; ilość rzędów i grobów w rzędzie; odstępów miedzy grobami; rzędami, ilości, wielkości i ułożenia ścieżek w kwaterze/sektorze.

Kwatera - Rys. 3
Rysunek 3

Jeżeli tylko pozwoli na to obowiązujący na cmentarzu układ numeracji, program umożliwia automatyczne nadanie adresu grobu.

Kwatera - Rys. 4
Rysunek 4

Graficzna prezentacja danych

w oknie programu prezentowane są wszystkie informacje zarejestrowane w bazie o grobach i pochowanych, dotyczące danego grobu (adres oraz opis grobu, dane pochowanych, podmiotów powiązanych z grobem, zarejestrowane opłaty do grobu)

Kwatera - Rys. 5
Rysunek 5

wykorzystując filtry mamy możliwość graficznej prezentacji w kwaterze/sektorze grobów: nieopłaconych, o określonej ilości pochowanych, w których przeprowadzona była ekshumacja, wykupionych za życia (uzależnione od dostępności tych informacji w bazie ewidencyjnej)

Kwatera - Rys. 6
Rysunek 6

Dodatkową opcją w widoku Przeglądania/Edycji jest "Pokaż" umożliwia ona prezentacje graficzną wybranych danych w rozrysowanej kwaterze.

 • Groby nieopłacone

  - przy wybraniu tej opcji pojawia się okienko, w którym możemy wpisać ilość miesięcy jaka upłynęła od daty ważności grobu (np 10). Po naciśnięciu "OK" program wyróżni w widoku kwatery wszystkie groby, którym data ważności upłynęła 10 i więcej. miesięcy temu.

Dodatkowe oznaczenie na grobie:

 • Groby ze zmarłymi

  – pozwala na wyróżnienie w kwaterze grobów z określoną ilością pochowanych. Liczbę pochowanych wpisujemy w okienku, które pojawi się po wybraniu tej opcji.

 • Groby wykupione za życia

  – wyróżnia w kwaterze groby które zostały wykupione za życia

 • Groby po ekshumacji

  – wyróżnia w kwaterze te groby, z których został ekshumowany pochowany

 • Groby z uwagami

  – prezentuje groby, które posiadają wpis w polu "Informacje" w zakładce "Dane grobu" (bazie programu Ewgrob odpowiada ono polu "Informacje" w grobie)

 • Groby projektowane

  - oznaczenie miejsca grzebalnego do wykorzystania w przyszłości w danej kwaterze

 • Groby "Brak danych"

  - groby istniejące w terenie ale brak danych na ich temat w bazie EWGROB (oznaczone "BD")

Gdy dokonamy wyboru opcji Groby nieopłacone, których termin minął 12 miesięcy temu otrzymamy

Kwatera - Rys. 7
Rysunek 7

Wyszukiwarka grobów

Prezentuje na ogólnym planie cmentarza położenie szukanego grobu

Kwatera - Rys. 8
Rysunek 8

a także pokazuje grób w rozrysowanej kwaterze

Kwatera - Rys. 9
Rysunek 9

Wydruk rozrysowanej kwatery

Posługując się prostym interfejsem pozwalającym na wydruk kwatery wraz z rozrysowanymi w niej obiektami, mamy możliwość wybrania obiektów, które znajdą się na wydruku, wydrukowania kwatery w skali 1:71 lub proporcjonalnego zmniejszenia. Możemy też drukować na grobach nazwiska pochowanych, np. dla łatwiejszej weryfikacji danych w terenie.

Kwatera - Rys. 10
Rysunek 10

Współpraca z Internetową Wyszukiwarką Grobów

Program KWATERA współpracuje z Internetową Wyszukiwarką Grobów wszystkie zmiany wprowadzone w widoku rozrysowanych grobów są aktualizowane. Na stronę internetową wysyłane są tylko wybrane informacje, zarówno graficzne jak i związane z danymi o grobie i pochowanych.

Przy aktualizacji widoku pominięte są dane ważne dla administratora cmentarza: opisane odległości między obiektami, linie pomocnicze, ciągi wodne lub elektryczne itp.Zobacz też inne produkty dla zarządców cmentarzy i zakładów pogrzebowych