• Nekrodruki

  Dla kogo?

  Dla wszystkich przedsiębiorstw pogrzebowych.

  Nekrodruki to przygotowany specjalnie dla przedsiębiorstw pogrzebowych program zasadniczo obniżający koszty przygotowania nekrologów przy jednoczesnym wzroście ich jakości - to pełna swoboda kształtowania wyglądu oraz treści nekrologów.

  Model 3

NEKRODRUKI - nekrologi, klepsydry - program do projektowania i drukowania estetycznych nekrologów

Zamów demo

Czym są Nekrodruki?

Przygotowany specjalnie dla przedsiębiorstw pogrzebowych program Nekrodruki to:

 • program umożliwiający przygotowanie i drukowanie estetycznych nekrologów
 • pełna swoboda kształtowania wyglądu oraz treści nekrologu
 • kilkadziesiąt efektownych, gotowych do wykorzystania wzorów nekrologów
 • możliwość dodania własnych elementów graficznych do nekrologu, np. zdjęcia zmarłego
 • system zapamiętywanych w komputerze szablonów, który znacznie upraszcza i przyspiesza pracę
 • współpraca z dowolnymi drukarkami atramentowymi i laserowymi
 • minimalne wymagania sprzętowe!

Dlaczego warto?

 • zasadnicze obniżenie kosztów przygotowania nekrologów przy jednoczesnym wzroście ich jakości
 • krótki czas konieczny do przygotowania projektu nekrologu i jego wydruku
 • duży i ciągle rozszerzany wachlarz wzorów nekrologów przygotowanych przez artystów-plastyków

Wprowadzenie

Nekrodruki to program służący do projektowania i drukowania efektownie wyglądających nekrologów.

Program cechuje:

 • zaawansowanie technologiczne
 • prostota obsługi
 • intuicyjność
 • pełna swoboda kształtowania wyglądu oraz treści nekrologu
 • przechowywanie w programie informacji o wszystkich rejestrowanych
 • zmarłych i wystawianych im nekrologach
 • bogaty wachlarz przygotowanych przez artystów-plastyków wzorów nekrologów
 • szereg gotowych do wykorzystania dodatków graficznych

Główne funkcje programu

Bezpośrednio po uruchomieniu pojawia się Panel Główny programu.

NEKRODRUKI - Rys. 1
Rysunek 1

Najważniejsze opcje dostępne z Panelu Głównego to:

 • Nowy zmarły - opcja ta służy do wprowadzenia danych nowego zmarłego, którego nie ma jeszcze w bazie programu
 • Wyszukaj zmarłego - po wybraniu tej opcji pojawia się wykaz zmarłych wcześniej wprowadzonych do programu, dzięki funkcjom filtrowania i sortowania danych można szybko znaleźć odpowiednią osobę
 • Cmentarze - opcja ta służy do stworzenia wykazu najczęściej używanych cmentarzy
 • Kościoły - opcja ta służy do stworzenia wykazu najczęściej używanych kościołów
 • Szablony - po wybraniu tej opcji pojawia się okno do zarządzania szablonami
 • Wzory - opcja ta służy do przeglądania i zarządzania wzorami nekrologów dołączonymi do programu
 • Opcje administracyjne - po wybraniu tej opcji pojawia się okno w którym użytkownik ma możliwość zapisania kopii bezpieczeństwa, zawierającej wprowadzone dotychczas dane oraz stworzone szablony i nekrologi; w przypadku awarii sprzętu możliwe dzięki temu będzie odzyskanie zgromadzonych wcześniej danych

Przygotowanie do pracy

Przed przystąpieniem do pracy z programem użytkownik powinien:

 • stworzyć listę najczęściej wykorzystywanych kościołów (opcja Kościoły)
 • stworzyć listę najczęściej wykorzystywanych cmentarzy (opcja Cmentarze)
 • stworzyć szablon (kilka szablonów) nekrologów, zawierających teksty, które wykorzystuje zwykle przy wypisywaniu nekrologów (opcja Szablony)

Pracę tę wykonuje się tylko raz, a efekty jej będą bardzo widoczne przez cały czas korzystania z programu.

Gotowy wykaz kościołów i cmentarzy pozwala w momencie rejestrowania danych nowego zmarłego na szybki wybór właściwej pozycji z listy. Co więcej wpisane w oknach Wykaz kościołów i Wykaz cmentarzy odmiany nazw, pozwolą na automatyczne i zawsze bezbłędne używanie ich w treści tworzonych nekrologów.

NEKRODRUKI - Rys. 2
Rysunek 2

Możliwość tworzenia i zapamiętania gotowych szablonów to największa siła Nekrodruków. Korzystając z szablonu, stworzenie nekrologu dla nowego zmarłego polega jedynie na wpisaniu informacji o nim i jego ceremonii pogrzebowej. O właściwe wypełnienie treści na nekrologu zadba już sam program. Ci z Państwa, którzy dotychczas do wystawiania nekrologów używaliście np. z Worda lub Corela, nie będziecie już musieli pamiętać o zmianie wszystkich istotnych danych (dat, godzin, miejsc, odmian wyrazów zależnych o płci zmarłego) w pliku zawierającym zwykle treść nekrologu osoby wcześniej chowanej. Co równie ważne - w Nekrodrukach wszystkie informacje o zmarłym, szczegóły jego ceremonii pogrzebowej oraz wystawione nekrologi są zapisywane w systemie i zawsze dostępne. Oznacza to, że można np. dodrukować brakujące egzemplarze nekrologów, niezależnie od tego czy obsługiwaliście Państwo w między czasie kolejne pogrzeby.

Rejestrowanie danych zmarłego i ceremonii pogrzebowej

Mając przygotowany warsztat pracy (patrz punkt wyżej) można podjąć już normalną, codzienną pracę z programem. Rejestracja danych nowego zmarłego oraz edycja informacji wcześniej wpisanych odbywa się w oknie Zmarły.

NEKRODRUKI - Rys. 3
Rysunek 3

Za pośrednictwem tego okna użytkownik może m. in.:

 • dodać do programu dane nowego zmarłego i informacje o jego ceremonii pogrzebowej
 • poprawić wcześniej wprowadzone informacje
 • po wprowadzeniu danych, stworzyć nowy nekrolog dla zmarłego
 • otworzyć (ewentualnie poprawić treść) i wydrukować wcześniej stworzony nekrolog

Dostępny w tym oknie formularz został podzielony logicznie na cztery części:

 • dane zmarłego
 • szczegóły ceremonii pogrzebowej
 • rodzina
 • informacje dodatkowe

Jedynie niewielka część pól na formularzu jest konieczna do wypełnienia. Pozostałe pola należy wypełniać jedynie w przypadku chęci użycia tych informacji w treści wystawianych zmarłemu nekrologów.

Projektowanie wyglądu nekrologu

Program pozwala na dowolne kształtowanie wyglądu nekrologu. W Edytorze nekrologów użytkownik ma możliwość:

 • precyzyjnie rozmieścić wszystkie elementy
 • dodać obiekty graficzne (własne np. zdjęcie zmarłego lub z dołączonej do programu biblioteki ramek, ozdobników, ozdobnych szlaczków)
 • wybrać wzór z ponad 60-ciu dostępnych efektownych wzorów nekrologów
 • w bardzo wygodny sposób wstawiać do treści nekrologu informacje wpisane wcześniej w formularzu z danymi
NEKRODRUKI - Rys. 4
Rysunek 4
NEKRODRUKI - Rys. 5
Rysunek 5

Wersje programu

Program Nekrodruki występuje w dwóch wersjach – komercyjnej (Nekrodruki Plus) oraz wersji demonstracyjnej przygotowanej dla osób, które zetknęły się z programem po raz pierwszy i chcą poznać jego możliwości przed ewentualnym zakupem.

Nekrodruki Plus - posiada pełną funkcjonalność programu Nekrodruki a ponadto daje możliwość wyboru metody drukowania. W wersji Plus można wybrać wydruk albo samej treści nekrologu (opcja gdy użytkownik wykorzystuje gotowe drukowane wzory nekrologów) albo wydruk treści nekrologu wraz ze wzorem.

Nekrodruki Demo - wersja przygotowana w celu poznania możliwości programu (nie do użytku komercyjnego). Posiada pełną funkcjonalność programu Nekrodruki. Jedyne ograniczenia to:

 • możliwość jednoczesnego przechowywania w programie danych o nie więcej niż 15 zmarłych
 • nieusuwalny obiekt tekstowy w oknie edycji nekrologu (przypominający, że jest to wersja demo, tylko do testów)
 • zdecydowanie mniejsza niż w wersji komercyjnej ilość dostępnych wzorów nekrologów
 • zdecydowanie mniejsza niż w wersji komercyjnej ilość gotowych do użycia dodatków graficznych (ramek do zdjęć, ornamentów, linii ozdobnych, itp.)


Zobacz też inne produkty dla zarządców cmentarzy i zakładów pogrzebowych